Troens Bevis Verdens Evangelisering

Troens Bevis arrangerer kampanjer og musikkfestivaler på strategiske steder for å nå unådde mennesker med budskapet om Jesus. Kampanjene retter seg inn mot den yngre generasjonen, og musikk brukes bevisst som kommunikasjonsmiddel. Kampanjer og musikk festivaler er en døråpner i områder hvor tradisjonell evangelisering ikke er tillatt.

Programmer